Oldnordisk / Dansk ordbog af Danheim

Dansk/Oldnordisk ordbog af Danheim

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a ord
There are currently 4 ord in this directory beginning with the letter B.
blóta
tilbede, ofre

Nutid:
blœt

Flertal:
blétu

Datid:
blótinn

borg
bakke, fæstning

braut
væk

brenna
brænde


Submit a ord
Share:
© 2021 Danheim - ALL MATERIAL COPYRIGHTED. WORLDWIDE COPYRIGHT SECURE