Oldnordisk / Dansk ordbog af Danheim

Dansk/Oldnordisk ordbog af Danheim

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a ord
There are currently 2 ord in this directory beginning with the letter D.
drepa
dræbe
nutid:
ek drep (jeg dræber)
þú drepr (du dræber)
hann drepr (han dræber)
vér drepum (vi dræber)
þér drepið (i dræber)
þeir drepa (de dræber)

Datid:
ek drap (jeg dræbte)
þú drapt (du dræbte)
hann drap (han dræbte)
vér drápum (vi dræbte)
þér drápuð (i dræbte)
þeir drápu (de dræbte)

dvergr
dværg


Submit a ord
Share:
© 2021 Danheim - ALL MATERIAL COPYRIGHTED. WORLDWIDE COPYRIGHT SECURE